Dây loa Audioquest CRYSTAL 2 Hyperlitz, biwire, Made in USA

4.400.000  Fast & Free

Audioquest
Còn hàng

Mô tả

Dây cổ Made in USA nên chất lượng hơn hẳn dây Audioquest làm ở TQ sau này. Trong tầm tiền, khó có dây nào vượt được Crystal 2, đã bán nhiều cặp cho các bác chơi B&W, JBL, AR,...
 
Giá bán:
+ Cặp 1m8 (không biwire): 4T2
+ Cặp 2m: 4T6
+ Cặp 2m25: 4T8
 

Thông tin

Thương hiệu: Audioquest

Bình Luận

Dây loa Audioquest CRYSTAL 2 Hyperlitz, biwire, Made in USA

4.400.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels