Dây loa Transparent Plus 2 pin DIN ra càng cua cho ampli Bang & Olufsen, Naim, Quad, Philips, Sonab, Grundig,...

1.900.000  Fast & Free

Transparent
Còn hàng

Mô tả

Độ dài: 1m2/ bên

Dây DIY

Thông tin

Thương hiệu: Transparent

Bình Luận

Dây loa Transparent Plus 2 pin DIN ra càng cua cho ampli Bang & Olufsen, Naim, Quad, Philips, Sonab, Grundig,...

1.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels