Dây loa Van Den Hul TEATRACK Biwire (1m8, 2m5 x 2)

5.000.000  Fast & Free

van den Hul
Còn hàng

Mô tả

TEATRACK là dây đôi của CS-122.

 Đầu bắp chuối DIY

Cặp 1m8: 5T

Cặp 2m5: 6T5

Thông tin

Thương hiệu: van den Hul

Bình Luận

Dây loa Van Den Hul TEATRACK Biwire (1m8, 2m5 x 2)

5.000.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels