Đầu càng cua Monster Cable QuickLock MKII Gold dùng để nối với bắp chuối hoặc dây

120.000  Fast & Free

Còn hàng

Mô tả

120K/ cái

Thông tin

Thương hiệu:

Bình Luận

Đầu càng cua Monster Cable QuickLock MKII Gold dùng để nối với bắp chuối hoặc dây

120.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels